Dla autorów

Prosimy o podanie pełnego adresu podstawowego miejsca zatrudnienia oraz aktualnego adresu e-mail, a także wyłącznie do wiadomości Redakcji należy dołączyć numer telefonu. Dane te są konieczne do indeksowania w bazach danych, zgodnie z wymogami MNiSW.

Po opublikowaniu tekstu Autor otrzymuje egzemplarz autorski Tabularii Historiae.