Harmonogram publikacji

 1. Teksty artykułów i materiałów źródłowych przyjmowane są na bieżąco.
 2. W ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia tekstu Redakcja poinformuje o spełnieniu wymogów formalnych i merytorycznych oraz o przekazaniu tekstu recenzentom.
 3. Na zrecenzowanie artykułu recenzent ma dwa miesiące.
 4. Redakcja w ciągu dwóch tygodni poinformuje autora o uwagach zawartych w recenzjach oraz przedstawi opinię o dopuszczeniu tekstu do druku.
 5. Autor ma dwa tygodnie na:
  • ustosunkowanie się do uwag, zwłaszcza w przypadku, gdy się z nimi nie zgadza,
  • wykonanie korekty autorskiej.
 6. Publikacja tekstu następuje w najbliższym, możliwym czasie, zgodnie z cyklem wydawniczym. Autor tekstu zostanie poinformowany o terminie ukazania się drukiem jego artykułu.
 7. Niedotrzymanie terminów przez autora może skutkować opóźnieniem druku artykułu.
 8. Redakcja dopuszcza wydawanie tzw. numerów tematycznych lub okolicznościowych. Szczegółowe informacje będą zamieszczane z wyprzedzeniem na stronie internetowej czasopisma.