Kontakt

e-mail: tabularium@ukw.edu.pl

ADRES REDAKCJI:
Wydział Historyczny UKW
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz