Recenzenci

dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. nadzw.
dr hab. Agnieszka Bender, prof. nadzw.
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof nadzw.
dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. nadzw.
prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
dr Katarzyna Justyniarska-Chojak
dr hab. Dariusz Karczewski, prof nadzw.
prof. dr hab. Andrzej Klonder
dr Aleksandra Kłaput-Wiśniewska
dr Kamila Kłudkiewicz
ks. prod. dr hab. Ryszard Knapiński
dr Radosław Kotecki
dr hab Zdzisław Kropidłowski, prof. nadzw.
dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw.
dr hab. Tomasz Łaszkiewicz, prof. nadzw.
prof. dr hab. Sergei Malovichko
dr Agnieszka Marchwińska
prof. dr hab. Elżbieta Mazur
dr Julia Możdżeń
dr hab. Danuta Okoń, prof. nadzw.
dr hab. Piotr Oliński, prof nadzw.
dr hab. Jacek Pielas, prof. nadzw.
prof. dr hab. Elżbieta Pilecka
dr hab. Marek Romaniuk
dr hab. Sebastian Ruciński
prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw.
dr hab. Dariusz Spychała
dr hab. Adam Sudoł, prof. nadzw.
dr hab. Wereda Dorota
prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski
dr Magdalena Wilczek-Karczewska
prof. dr hab. Jacek Woźny
prof. dr hab. Michał Zacharias
ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
dr hab. Sławomir Zonenberg, prof. nadzw.
prof. dr hab. Oleg Żurba
dr Daniel Żychliński