Redakcja

Marek G. Zieliński (redaktor naczelny)
Teresa Maresz (zastępca redaktora naczelnego)
Dariusz Karczewski, Jacek Woźny, Andrzej Zaćmiński

Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Anetta Głowacka-Penczyńska (sekretarze redakcji)