Tom II: 2017

STUDIA I ARTYKUŁY

Dalibor Janiś
Between Great Moravia and Premyslid Bohemia. Ways of Christianization in the Czech Lands in the Middle Ages in the Latest Czech Reserch_PDF

Tomasz Nowakowski
Zapiska o chrzcie Mieszka I na tle rozwoju najstarszych roczników polskich. U źródeł piastowskiej ideologii władzy_PDF

Marius Śćavinskas
A Few Remarks on the so Called First Stage of Christianization of the Eastern Coast of the Baltic Region_PDF

Seweryn Szczepański
Traktat dzierzgoński (1249 r.) a elementy religijności Prusów_PDF

Jarosław Nikodem
W przededniu chrystianizacji Litwy. O projekcie małżeństwa Jagiełły z córką Dymitra Dońskiego raz jeszcze_PDF

Agnieszka Januszek-Sieradzka
Oprawa liturgiczna koronacji królowych w Polsce w pierwszej połowie XVI stulecia w świetle ordines coronandii Barbary Zapolyi (1512) i Barbary Radziwiłłówny (1550)_PDF

Sławomir Kościelak
Zakonnicy jako wsparcie dla duszpasterstwa diecezjalnego w parafiach archidiakonatu pomorskiego i kamieńskiego (na tzw. Kaszubach) w XVII-XVIII w. Zarys problemu_PDF

Andrzej Buczyło
Z ojca na syna. Rodzina Pierockich (Pirockich) z okolic Brześcia jako przykład dziedziczenia funkcji kapłańskich w Kościele unickim (XVII_XIX w.)_PDF

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Ks. Mieczysław Józefczyk, Kościół i społeczeństwo w Prusach krzyżackich. Teksty źródłowe do dziejów chrześcijaństwa w Pomezanii i Pogezanii, Elbląg: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2007 (Marek G. Zieliński)_PDF

KRONIKA

Teresa Maresz, Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne, Bydgoszcz, 11-12 maja 2017 r. – sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej_PDF

BIOGRAMY

Marek G. Zieliński
Marian Pawlak (1935-2016) – życie i dzieło_PDF