Tom I: 2017

EDYCJE I OMÓWIENIA ŹRÓDEŁ

Kamila Kłudkiewicz
Postanowienia co do mojego pogrzebu. Wilhelma Bolka hrabiego Hochberga z 1925 roku. Kilka słów o ceremonii pogrzebowej arystokraty w dwudziestoleciu międzywojennym _PDF

Paweł Wawryszuk
Przemówienie wicepremiera rządu jugosłowiańskiego Edvarda Kardelja jugosłowiańskiego Edwarda Kardelja w związku z przyjęciem  Ustawy o Radach Ludowych, wygłoszone w Skupsztynie w dniu 28 maja 1949 roku_PDF

STUDIA I ARTYKUŁY

Sergei Malovichko
Kształtowanie merytorycznego pola źródłoznawstwa historiograficznego w Rosji_PDF

Andrzej Purat
Dom Karny Fordon 1920-1939 jako zespół archiwalny do badań źródłowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego_PDF

Sebastian Ruciński
Ludzie kręgu władzy pod panowaniem Dominicjana w satyrycznym spojrzeniu Juwenalisa_PDF

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Françoise Thom, Beria. Oprawca bez skazy, Warszawa 2016 (Andrzej Topij)_PDF

KRONIKA

Sławomir Zonenberg
Międzynarodowa konferencja naukowa: Jan Długosz_600-lecie urodzin. Region – Polska – Europa w jego twórczości, Ostromecko, 18-20 listopada 2015 roku_PDF

Teresa Maresz, Katarzyna Grysinska-Jarmuła
Międzynarodowa konferencja naukowa: Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy, Bydgoszcz, 11-12 maja 2016  PDF

Zbigniew Zyglewski
Konferencja naukowa_Bydgoszcz w przestrzeni europejskiej. Od osady do metropolii – główne kierunki rozwoju miasta z perspektywy historycznej, Bydgoszcz, 22 października 2016 roku_PDF

Sławomir Zonenberg
Międzynarodowa konferencja naukowa_Chrześcijaństwo w dziejach Europy Środkowowschodniej, Polski i regionu. W 1050 rocznicę Chrztu Polski, Ostromecko, 16-17 listopada 2016 roku_PDF

BIOGRAMY

Zdzisław Biegański
Profesor Janusz Rulka (1936-2016)_PDF

Marian Pawlak
Andrzej Tadeusz Piątkowski (1938-2016)_PDF

Marek G. Zieliński
Andrzej Mietz (1947-2014)_PDF